5 nhóm nhu cầu của một con người

Con người có rất nhiều nhu cầu và không có dấu hiệu dừng lại, mà chỉ có nhiều lên. Tuy nhiên các nhu cầu đó đều xoay quanh 4 nhóm nhu cầu dưới đây.

1. Nhu cầu Tồn Tại

Nhu cầu cho cái Thân được tồn tại, gồm có 5 nhu cầu ăn bản: Ăn, Thở, Ở, Ngủ, Nghỉ.

2. Nhu cầu Cảm Giác (Thân)

Con người có 5 giác quan: Thị giác, Thính giác, Khứu giác, Vị giác, Xúc giác. Các giác quan giống như những cảm biến có tác dụng thu thập thông tin để đưa về cho bộ não. Bộ bão sẽ phân biệt đây là cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu. Và mặc định, bộ não thích cảm giác dễ chịu hơn và nó điều khiển các giác quan tích cực sưu tầm những loại cảm xúc dễ chịu như thế.

3. Nhu cầu Cảm Xúc (Tâm)

4. Nhu cầu Hiểu Biết (Trí)

4. Nhu cầu Vị Tha (Tình yêu)

Có một câu nói rằng “càng nhiều nhu cầu bao nhiêu thì chúng ta càng kém bình an bấy nhiêu”. Đó là khi các nhu cầu này phục vụ cho cái “tôi giả tạo”, ngược lại nếu các nhu cầu phục vụ cho cái TÔT THẬT SỰ của con người thì nhiều nhu cầu như thế, con người càng được bình an và hạnh phúc bấy nhiêu.

Về cái “tôi giả tạo” và cái TÔI THẬT SỰ được mô tả rất rõ và rất thú vị trong cuốn sách Tỉnh Thức.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hotline: 0972.78.22.55
Zalo
SMS
Gọi: 0972.78.22.55