Giai cấp Bóc Lột và Giai cấp Bị Bóc Lột. Bạn ở đâu?

Rate this post

Trong bất kỳ một khu rừng nào cũng có loài ăn thịt và loài bị ăn thịt. Trong cuộc sống của loài người cũng chia ra ít nhất là 2 giai cấp Bóc Lột và Giai cấp Bị Bóc Lột. Bạn đang ở đâu? Và làm gì để thoát ra khỏi giai cấp Bị Bóc Lột?

1. Có tồn tại mối quan hệ bóc lột không?

2. Có cần thiết phải thoát ra khỏi giai cấp Bóc Lột không?

Giai cấp bị bóc lột là công cụ của giai cấp bóc lột

Giai cấp bị bóc lột sẽ có cuộc sống ít hiểu biết

Giai cấp bị bóc lột sẽ có thu nhập hạn chế do giai cấp bóc lột đặt ra

Giai cấp bị bóc lột sẽ có cuộc sống kém chất lượng

3. Làm thế nào để thoát ra khỏi giai cấp Bóc Lột?

Về mặt tư tưởng

Về mặt nhận thức

Về mặt tư duy

Về mặt lời nói

Về mặt hành động

4. Tổng kết

Trả lời

Contact Me on Zalo
0972 78 22 55