Kiểm soát Lời Nói như thế nào?

Rate this post

Người xưa có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” hoặc “ếch chết tại miệng”… Cho thấy tầm quan trọng vô cùng khi cất lên Lời Nói. Vậy, kiểm soát Lời Nói như thế nào?

Kiểm soát Lời Nói như thế nào?
Kiểm soát Lời Nói như thế nào?

Trả lời

Contact Me on Zalo
0972 78 22 55