Tag Archives: quản trị thân tâm

Làm chủ hoạt động của Thân như thế nào?

Kiểm soát Thân là nhìn ra được tất cả mọi hoạt động sau đó phân loại chúng ta thành các nhóm. Và xử lý các nhóm đó sao cho đạt được mục đích Thân Khỏe Tâm An. Chúng ta hình dung Thân ta giống như một công ty mà chúng ta mới mua lại. Có […]

Quản Trị Thân là làm gì?

Thân là tài sản quý giá mà Tạo Hóa và Cha Mẹ đã ban cho Ta. Thân là phương tiện tuyệt vời nhất để chúng Ta học tập, rèn luyện để giúp cho Ta phát triển toàn diện Chính Mình. Nhưng nếu không biết sử dụng Thân, để nó dẫn dắt Ta làm những điều […]

Thân và Tâm: 2 người bạn thân nhất của ta

Chúng ta có rất nhiều người bạn đến và đi trong đời, nhưng Thân và Tâm là những người bạn tốt nhất ấy. Ta phải đối xử như thế nào để đáp lại sự gắn bó của những người bạn tốt ấy? Từ lúc sinh ra ta có rất nhiều người bạn, người thân, người […]