Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự thì làm gì cũng thành công

Để sống bình yên, để làm việc lớn, để là chính mình… đều cần phải có một Thân Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự thì làm gì cũng thành công.

Cách để đạt đến trạng thái Thân Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc và Vô Sự:

Xem thêm các bài giảng, sách hay của Trưởng Lão Thích Thông Lạc tại: https://www.youtube.com/channel/UC57Al4csJEMj7JRcgNev6QQ/videos

Đọc thêm:  Dịch vụ đặt hàng, thanh toán và vận chuyển hàng từ TQ về VN

Trả lời