Thấu hiểu chính mình để thay đổi bản thân

Chính mình là gì? Là Thân và Tâm của mình. Ta phải hiểu về Thân và Tâm thì mới biết cách Quản Trị Thân Tâm, thay đổi bản thân. Dưới đây là video ghi lại buổi chia sẻ của thầy Giản Tư Trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *