Thiền Định để nạp năng lượng khỏe mạnh từ vũ trụ

Mỗi ngày chúng ta đều bắt Thân và Tâm làm nhiều việc, giải quyết các vấn đề của quá khứ, hiện tại và mơ tưởng về tương lai làm cho nó mệt mỏi và bệnh tật. Vì vậy, chúng ta phải Thiền Định để nạp năng lượng cho Thân Tâm của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *