4 giai đoạn quảng cáo và bán hàng

Nếu bạn đang quảng cáo và bán hàng nhưng chưa có hiệu quả thì cũng có thể là bạn chưa làm tốt một trong 4 giai đoạn quảng cáo và bán hàng dưới đây.

160135 field of sunflowers wallpaper 2

1. Làm cho KH Cần Giải Pháp của bạn

Nếu KH không Cần, bạn không thể bán gì cho họ.

Vì vậy, việc đầu tiên để Quảng Cáo Đột Phá là:

– Ta phải nhận ra Vấn Đề của KH một cách sâu sắc hơn KH.
– Ta phải giúp KH nhận ra Vấn Đề của họ để họ Cần Giải Pháp của bạn.

2. Làm cho KH Biết Giải Pháp của bạn

KH ở đâu, quảng cáo ở đó. Việc thiết lập chiến dịch quảng cáo tối ưu sẽ giúp quảng cáo tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn.

Một số khoá học mà bạn nên tham khảo:

– Quảng cáo Google Đột Phá
– Quảng cáo Coccoc Đột Phá
– Quảng cáo Facebook Đột Phá
– Quảng cáo YouTube Đột Phá
– Quảng cáo Zalo Đột Phá

3. Làm cho KH Tin Giải Pháp của bạn

4. Làm cho KH Ủng Hộ Giải Pháp của bạn

Đây là 4 nội dung cốt lõi trong khoá học Quảng Cáo Google Đột Phá 2020

Trả lời

Contact Me on Zalo
0972 78 22 55