Bài 4: Tạo chiến dịch Quảng cáo Google Ads đúng cách

Tạo chiến dịch quảng cáo Google Ads đúng cách giúp cho quảng cáo của bạn đến đúng người và thuyết phục được họ mua hàng. Điều này sẽ giúp giảm chi phí quảng cáo, nâng cao hiệu quả bán hàng, từ đó giảm thiểu các lãng phí trong quảng cáo Google Ads cũng như các kênh quảng cáo khác.

Tạo chiến dịch quảng cáo Google đúng cách để quảng cáo hiệu quả
Tạo chiến dịch quảng cáo Google đúng cách để quảng cáo hiệu quả

Dựa theo mục tiêu quảng cáo, chúng ta có thể tạo ra các chiến dịch sau:

 • Tìm kiếm
 • Hiển thị
 • Mua sắm
 • Video
 • Ứng dụng toàn cầu

Tạo chiến dịch quảng cáo theo mục tiêu tìm kiếm

Tạo chiến dịch quảng cáo theo Nhân khẩu

 • Địa điểm

Giả sử bạn bán sản phẩm cho 2 địa điểm là Hà Nội và Hồ Chí Minh, bạn muốn cài đặt cho mỗi nơi mỗi ngân sách khác nhau hoặc theo dõi thị trường chẳng hạn thì bạn nên chia theo cách này.

 • Giới tính
 • Độ tuổi
 • Sở thích
 • Không xác định

Tạo chiến dịch quảng cáo theo Thời gian

Để đảm bảo quảng cáo của bạn được phân phối đều vào các giờ trong ngày hoặc có các ngân sách khác nhau thì bạn có thể tạo ra nhiều chiến dịch hướng đến các giờ khác nhau. Ví dụ chiến dịch buổi sáng, chiến dịch buổi chiều, chiến dịch buổi tối.

Đọc thêm:  9 công cụ miễn phí người khởi nghiệp cần biết

Tạo chiến dịch quảng cáo theo Trang đích và Từ khóa

 • Nhóm Từ khóa bạn muốn quảng cáo là gì?
 • Nhóm Trang đích mà bạn muốn quảng cáo phù hợp với nhóm Từ khóa nào?

Trả lời