Sử dụng Thân vào những việc có giá trị nhất như thế nào?

Rate this post

Ta dùng Trí Tuệ của mình để sử dụng Thân vào những việc có giá trị nhất để đạt đến mục tiêu Thân Khỏe Tâm An.

su dung than vao viec co gia tri 1

Ta cần quy hoạch các việc đang làm

Việc gì có giá trị nhiều thì ta để, việc gì có giá trị ít thì ta cân nhắc, việc gì không có giá trị thì ta loại bỏ.

Tìm kiếm thêm những việc có giá trị nhiều để giao thêm cho Thân làm

Cũng như một ông sếp có Tâm, ta không nên ép Thân của ta làm việc quá sức. Mà ta phải lắng nghe Thân ta để biết khi nào cần điều khiển Nó làm, khi nào nên cho Nó nghỉ ngơi. Và ta nên biết điểm mạnh, điểm yếu và sở thích của Thân để giao cho Nó những việc phù hợp.

Trả lời

Contact Me on Zalo
0972 78 22 55