Thực Học Là Gì? Phải Thực Học mới có thể Thực Hành

Đăng ngày 07/11/2023 lúc: 09:31

Thực học là gì? Tại sao có nhiều người đi học nhưng không có thành tựu gì cho đời? Đó là vì người ta học vì bằng cấp, học vì để oai, học chống chế,… Không có thực học thì không có thực hành, không có thực hành thì không có thành tựu. Thế thôi.

1. Thực Học là gì?

Định nghĩa Thực học

 • Theo thầy Nam, Thực học là việc học để áp dụng kiến thức vào thực tiễn, chứ không chỉ để lấy bằng cấp.
 • Thực học là học để giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu thực tế chứ không phải học máy móc.
 • Thực học đòi hỏi phải liên tục thực hành và vận dụng kiến thức.

Ý nghĩa của Thực học

 • Giúp áp dụng kiến thức linh hoạt, sáng tạo.
 • Giúp giải quyết vấn đề thực tế.
 • Giúp học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn.

2. Lợi ích của việc áp dụng Thực học

Lợi ích cho bản thân

 • Nâng cao năng lực thực hành.
 • Phát triển kỹ năng ứng dụng kiến thức.
 • Tăng tính tự chủ, sáng tạo trong học tập.

Lợi ích cho xã hội

 • Đóng góp giải pháp thiết thực cho xã hội.
 • Lan tỏa tinh thần học đi đôi với hành.
 • Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

3. Cách thức thực hành Thực học

Xác định mục tiêu thực học

 • Xác định rõ mục đích học tập cụ thể.
 • Lựa chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân.
 • Đặt ra câu hỏi cần giải quyết trong thực tiễn.

Thiết kế quy trình thực học

 • Lên kế hoạch cụ thể cho việc vận dụng lý thuyết.
 • Xây dựng các bước thực hành phù hợp.
 • Dự đoán khó khăn có thể gặp phải.

Kiểm tra và điều chỉnh

 • Kiểm tra việc áp dụng kiến thức vào thực tế.
 • Đánh giá hiệu quả, điều chỉnh quy trình nếu cần.
 • Rút ra bài học kinh nghiệm cho lần sau.

4. Một số lĩnh vực nên áp dụng Thực học

Kinh doanh

 • Áp dụng lý thuyết về Marketing, quản trị…
 • Xây dựng sản phẩm dựa trên nhu cầu thị trường.
 • Triển khai thí điểm trước khi mở rộng quy mô.

Giáo dục

 • Thiết kế chương trình, giáo án phù hợp học sinh.
 • Sử dụng phương pháp dạy học tích cực.
 • Nghiên cứu tâm lý học sinh để điều chỉnh phương pháp giáo dục.

Chính trị

 • Nghiên cứu thực trạng để đề xuất chính sách hiệu quả.
 • Triển khai thí điểm chính sách trước khi nhân rộng.
 • Đánh giá tác động, điều chỉnh chính sách kịp thời.

5. Một số câu hỏi thường gặp về Thực học

Thực học khác gì với lý thuyết?

Thực học chú trọng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để giải quyết vấn đề, trong khi lý thuyết tập trung vào hệ thống hóa tri thức.

Học lý thuyết có cần thiết không nếu chỉ muốn thực hành?

Cần thiết vì lý thuyết cung cấp nền tảng kiến thức để thực hành. Tuy nhiên, không nên học quá nhiều lý thuyết mà hãy dành nhiều thời gian cho thực hành.

Làm thế nào để cân bằng giữa lý thuyết và thực hành?

Cần lập kế hoạch cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý cho lý thuyết và thực hành. Ưu tiên thực hành ngay sau khi học lý thuyết để kết nối chúng.

Thực học có thể thay thế được kinh nghiệm không?

Thực học giúp rút ngắn quá trình tích lũy kinh nghiệm nhưng không thể thay thế hoàn toàn kinh nghiệm thực tế lâu dài.

Ai nên áp dụng phương pháp Thực học?

Thực học phù hợp với mọi đối tượng muốn nâng cao kỹ năng thực hành, đặc biệt là sinh viên, học viên các khóa đào tạo nghề.

Kết luận

Như vậy, Thực học chính là học để làm, học để ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đây chính là phương pháp đào tạo đáng giá theo lời khuyên của thầy Trương Đình Nam. Muốn thành công trong thực học, chúng ta cần xác định rõ mục đích học tập, lên kế hoạch thực hành cụ thể và kiểm tra, điều chỉnh quá trình học tập một cách khoa học. Hãy bắt đầu áp dụng Thực học để nâng cao kỹ năng cho bản thân.

5/5 - (2 bình chọn)
Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy gọi ngay chúng tôi: 0972 78 22 55 nhé!

Trả lời